เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

เสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

การทอผ้าสำหรับทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี

ชนิดการทอเพื่อจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลี แยกออกเป็นหมู่หลักๆได้กระนี้

ชนิดการทอสำหรับผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 1 - ถักกลม Knitting ทำผ่านทางเครื่องมือทอกลม (circular knitting) ทำให้ได้ผ้าแนวผ้ายืด

ประเภทการถักทอสำหรับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 2 - ทอผ้าปกติ Weaving จำต้องมีการวางเส้นด้ายยืน หลังจากนั้นก็พุ่งเส้นด้ายทางขวาม ทำให้เกิดผ้าที่เป็นผ้าทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบการทอผ้าสำหรับผลิตชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะแยกย่อย

ชนิดการถักทอเกี่ยวกับทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 1 single jersey - การถักเช่นนี้จะได้ผ้าเรียบ ไม่ก็ในท้องตลาดเรียกว่าผ้า single

ลักษณะการถักทอสำหรับผลิตเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 2 RIB - ทอจะได้ผ้า RIB หรือผ้าหล่อบุ้ง จะมีประเภทย่อยในการถักอีก ตัวอย่างเช่น Rib1x1, Rib2x2 ซึ่งจะได้รูปแบบของผ้าที่่มีแนวแตกต่างกันไป เหมาะกับการทำ คอเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลี หรือว่าเสื้อสตรีที่มีความหยุ่น

รูปแบบการทอเพื่อจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีรูปแบบที่ 3 จูติ - ผ้าลักษณะคล้ายกับ Lacoste เหมาะกับทำเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบผ้าจริงจะเห็นความแตกต่างแจ่มชัด

รูปแบบการทอเพื่อทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 4 Interlock - ผ้ารูปพรรณเหมือนกับ Lacoste เหมาะกับผลิตเสื้อโปโล จำต้องดูจากแบบอย่างผ้าจริงจะเห็นความเหลื่อมล้ำชัดเจนชนิดการทอเกี่ยวกับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 5 การถักสลับ

การ นำเราด้าย 2 ตัวขึ้นไปมาทอผ้าสลับที่ความถี่เยอะๆ ได้แก่ หนึ่งเส้นต่อหนึ่งเส้น โดยจะทำให้ผ้าที่ได้ออกมามีลายที่ไม่ต่างจากการถักเต็มนักประเภทการทอผ้าเกี่ยวกับจัดทำเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีลักษณะที่ 6 การทอผ้า ผ้าริ้ว

ในการทอผ้าผ้าริ้วนั้นมีวิถีทางทำงานอยู่ 2 ลักษณะ

1. ใช้ Yarn dyed ไม่ก็เส้นด้ายย้อมสีแล้ว

2. การใช้ด้ายต่างประเภทชนิดการถักทอเพื่อที่จะทำเสื้อผ้าเกาหลีราคาส่ง เสื้อยืดเกาหลีชนิดที่ 7 การทอผ้า Body Size

คือการทอกลมประเภทหนึ่งที่จะทำให้ผ้ายืดที่ได้ออกมามีขนาด พอๆ กับ ตัวเสื้อเลย โดยไร้ตะเข็บ เพราะผ้ายืดที่ออกมามีสัดส่วนเท่าๆ กับตัวชุดแฟชั่นเกาหลี เสื้อยืดเกาหลีเลย