EmmetBekker

EmmetBekker

Jesteœmy jednym z niewielu sklepów online na polskim rynku, który oferuje oryginalne paski do wybielania Crest. Wysy³amy je prosto ze USA, co sprawia, ¿e nasi klienci posiadaj¹ pewnoœæ najwy¿szej jakoœci. Proponowane przez nasz sklep paski wybielaj¹ce to najskuteczniejszy amatorski metodami na posiadanie bia³ych zêbów. www.paski-crest.pl